130519_MSABLOG_KONA_APRIL_00

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_01

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_02

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_03

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_04

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_05

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_06

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_07

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_08

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_09

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_10

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_11

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_12

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_13

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_14

Intova Digital Camera

Intova Digital Camera

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_17

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_18

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_19

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_20

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_21

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_22

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_23

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_24

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_25

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_26

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_27

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_28

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_29

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_30

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_31

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_32

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_34

Intova Digital Camera

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_36

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_37

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_39

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_38

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_40

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_41

130519_MSABLOG_KONA_APRIL_42

Some photos from an April trip to the Big Island.  Waipio Valley, Akaka Falls, Mauna Kea, Pu’uhonua o Honaunau Park, Kii’ilae Bay, Punaluu, among other places.